Rekisterinpitäjä

Esperienza Oy
Y-tunnus 2618810-1
Kotipaikka Heinola
Puhelin 044 011 4774
Sähköposti anne@esperienza.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Anna Muikku
Puhelin 044 011 4774
Sähköposti anne@esperienza.fi

Henkilörekisterin nimi

Esperienza Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Esperienza Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Rekisteröitävät tiedot

Esperienza Oy:n asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– etunimi
– sukunimi
– yrityksen nimi
– katuosoite
– postinumero
– postitoimipaikka
– maa
– puhelin
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Esperienza Oy:n asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Esperienza Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Esperienza Oy käyttää sivustollaan evästeitä.